Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Mayr, Walter

.

mayr walterWalter Mayr je rođen 1960. Ajhahu. Već dvadeset godina radi za nedjeljnik Spiegel, njegova tematska težišta su Balkan i Istočna Evropa. Walter Mayr je vodio bečku kancelariju Spiegel i njegovo predstavništvo u Moskvi. Nakon raspada Varšavskog pakta i izbijanja ratova u bivšoj Jugoslaviji proputovao je Jugoistočnom Evropom u nekoliko navrata. Godine 2005. dobija nagradu Henri Nannen.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d