Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Monova, Totka

monova totkaTotka Monova je doktor filologije, u svojstvu profesora predaje novinarsku komunikaciju (2013), a u svojstvu docentkinje teoriju i praksu teksta (2000) na Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski u Sofiji. Vodi i Institut pri Fakultetu za novinarstvo i masovne komunikacije, članica je Unije bugarskih novinara i Međunarodnog društva Gutenberg. Od 2003. do 2011. je članica Akademskog savjeta sofijskog Univeziteta, a od 2007. do 2009. članica umjetničkog savjeta Bugarskog nacionalnog radija. Njena naučna bibliografija obuhvata više od sto naslova, među njima i četiri monografije. Totka Monova je stručnjak za oblast analize medija. Teme njenih publikacija su teorija teksta, politički i totalitarni diskurs, medijska antropologija i književna komunikacija.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d