Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Valdinos

Nikolaidis, Jovan.

254 nikolaidisRiječ je o proznom ciklusu sa zabilješkama, pismima i esejističkim tekstovima koji se bave mitskim zalivom Valdinos u crnogorskom Ulcinju. Taj zaliv je istorijsko središte autorovog pripovijedanja o osvajanjima, tragedijama naroda i pojedinačnim sudbinama ljudi miješanog porijekla. Tekstovi iz ovog ciklusa su nastali tokom posljednjih trideset godina.

Valdinos Jovana Nikolaidisa u slovenačkom prevodu (probi odlomak) Sonje Polanc pod naslovom Valdinos objavljen je kod izdavča Zrakogled iz Kopra.

Recenzija: dnevnik.si

 

partneri u projektu

traduki partners 2014 d