Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Polanc, Sonja

polanc sonjaSonja Polanc je rođena 1956. u Samoboru (Hrvatska); studirala je filozofiju i komparativnu književnost u Ljubljani. Od 1988. je slobodna umjetnica. Kao glumica je nastupala u mnogobrojnim značajnim predstavama i dobila domaće i međunarodne nagrade. Važno težište njenih aktivnosti je rad na radiju i televiziji, za koji je višestruko nagrađivana. Sonja Polanc danas uglavnom radi kao književni prevodilac. Suosnivač je izdavačke kuće Zrakogled i prevodi savremenu književnost sa hrvatskog, srpskog, bosanskog i crnogorskog na slovenački. Među njenim prevodima su i prevodi djela Slavenke Drakulić, Dubravke Ugrešić, Davida Albaharija, Miljenka Jergovića, Semezdina Mehmedinovića, Srđana V. Tešina, Mire Gavrana i Daše Drndić.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d