Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Bozhikova, Vanina

bozhikova vaninaVanina Bozikova je rođena 1975. u Plevenu (Bugarska). Doktorirala je sa disertacijom iz oblasti rumunske književnosti. Trenutno predaje književno prevođenje i savremeni rumunski jezik i književnost na Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski u Sofiji. Prevela je više savremenih rumunskih autora na bugarski, kao na primjer: Iona Luca Caragialea, Ioana Slavicija, Ștefana Bănulescua, Ioana Groșana, Noru Iuga, Mircea Cărtărescua i Cezara Paula-Bădescua.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d