Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Langer, Benjamin

langer benjaminBenjamin Langer je rođen 1976. u Erlangenu, studirao je germanistiku i istoriju umjetnosti u Bambergu i Budimpešti. Od 2005. do 2006. je lektor  Fondacije Robert Bosch, a od 2006. do 2009. lektor u sklopu DAAD-a (Deutscher Akademischer Austauschdienst/Njemačke službe za akademsku razmjenu) na Univerzitetu „Sveti Ćiril i Metod“ u Skoplju, Makedoniji. Od tada Benjamin Langer živi sa porodicom u Berlinu. Između ostalog, radi kao honorarni predavač na Institutu za njemačku i nizozemsku filologiju Slobodnog univerziteta u Berlinu, predaje njemački kao strani jezik i prevodi sa makedonskog na njemački (dosad je, između ostalih, preveo tekstove Goce Smilevskog, Vlade Uroševića, Venka Andonovskog, Vladimira Martinovskog, Roberta Alagjozovskog i Igora Isakovskog).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d