Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

poezija

Štampa

Засипнат глас

Lompar, Mladen.

258 lomparZbirka pjesama je izbor pjesama nastalih u razdoblju od 1969. do 2012, a koje je autor odabrao baš za makedonski prevod. Riječ je o njemu lično najdražim pjesmama, koje, međutim, pružaju reprezentativni pregled njegovog stvaralaštva. Pjesme dakle mogu da se čitaju kao neka vrst rezimea njegovog dosadašnjeg pjesničkog stvaralaštva. U zbirci pjesme nijesu hronološki poredane, već po autorovim sadržajnim i estetskim kriterijima.

Zbirka pjesama Засипнат глас [Hrapav glas] Mladena Lompara u makedonskom prevodu (probni odlomak) Igora Isakovskog objavljena je kod izdavača Blesok iz Skoplja.

Početak pjesničke biblioteke tradukita poezio

28_tradukitaU saradnji sa bečkim izdavačem Edition Korrespondenzen TRADUKI je 2010. započeo sa Bibliotekom poezije tradukitapoezio, u kojoj su predstavljeni značajni pjesnici iz Jugoistočne Evrope koji su prvi put prevedeni na njemački. Sve zbirke poezije iz te Biblioteke objavljene su dvojezično, prvorazredno prevedene i brižljivo uređene.