Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Žmegač, Viktor

.

zmegac viktor by ratko mavar© Ratko MavarViktor Žmegač je rođen 1929. u Slatini, Hrvatskoj. Germanista, kroatista i muzikolog, niz godina je predavao na zagrebačkom Univerzitetu. Od 2002. je profesor u penziji. Za svoj naučni i publicistički rad mnogostruko je nagrađivan, između ostalih, i Nagradom Friedrich Gundolf i Herderovom nagradom. Viktor Žmegač je i član Saksonske akademije nauke i umjetnosti i Academiae Europaeae.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d