Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Cindori, Ružica

cindori ruzicaRužica Cindori je rođena 1961. u Ludbregu, Hrvatskoj. Studirala je komparativnu književnost i filozofiju u Zagrebu, gdje danas živi i radi kao sekretarica Društva hrvatskih književnika. Od 1984. do danas objavila je osam zbirki pjesama. Njene pjesme su prevedene na više jezika; 2006. godine dobija Dobriša Cesarić za svoju poeziju, a 2010. bugarsku nagradu Srebrno leće pero. Ružica Cindori je i sama prevodilac sa slavenskih jezika (Vesna Acevska, Dimčo Debeljanov, Elka Njagolova, Veno Taufer, Ivo Frbežar, Cvetka Bevc, Gregor Podlogar, Stanka Hrastelj).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d