Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Brater, Jürgen

.

brater_juergen
© Walter Breitinger
Dr. Jürgen Brater, rođen je 1948. u Istočnoj Friziji. 1972. završava studije medicine i stomatologije i doktorira na Univerzitetu u Erlangenu. 1976. otvara vlastitu stomatološku praksu u Aalenu. Od 1987. predaje na strukovnim školama u Schondorfu i Ellwangenu. Od 2003. radi kao profesor biologije na večernjoj gimnaziji u Ostwürttembergu, a autor je i u dva stručna časopisa. Dosadašnje publikacije: Leksikon za pacijente/Lexikon für Patienten (izdavačka kuća Ullstein), Knaurov veliki leksikon zdravlja/Knaurs Großes Gesundheitslexikon (izdavačka kuća Droemer-Knaur), Leksikon zagonetnih tjelesnih procesa/Lexikon der rätselhaften Körpervorgänge (izdavačla kuća Eichborn), Leksikon svih zabluda o seksu/Lexikon der Sexirrtümer (izdavačka kuća Eichborn), Poslije vina se ne pije pivo /Bier auf Wein, das lass sein (izdavačka kuća Eichborn), Generacija kukac/Generation Käfer (izdavačka kuća Eichborn), Zanimljiv svijet u brojkama/Kuriose Welt in Zahlen (izdavačka kuća Eichborn).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d