Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Acevska, Vesna

.

acevska vesnaVesna Acevska je rođena je 1952. u Skoplju, Makedoniji. Dobila je najvažniju makedonsku nagradu za pjesništvo „Braća Miladinov“ 2009. godine, nadasve je cijeni domaća književna kritika. Tako Katica Kjulavkova, i sama pjesnikinja, teoretičarka književnosti i članica makedonske Akademije nauke i umjetnosti, njeno pjesništvo smatra „paradigmatskim primjerom najboljeg u makedonskoj književnosti“. Vesna Acevska, osim što piše pjesme, piše i knjige za djecu i prevodi. Za svoj prevod finskog epa Kalevala dobila je makedonsku Nagradu Grigor Prličev i nagradu finske Kalevala-Seura. Njena lirika je prevedena na nekoliko jezika država na Balkanu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d