Štampa

Marinova, Svetla

marinova svetlaSvetla Marinova je rođena 1964, studirala je sociologiju na Univerzitetu "Sv. Kl. Ohridski" u Sofiji. Nakon postdiplomskog studija iz oblasti sociologije kulture u Berlinu upisuje doktorat i doktora 1997. Od 1999. predaje na univerzitetu u rodnoj Sofiji i angažovana je na mnogobrojnim istraživačkim projektima. Boravila je na mnogim istraživačkim stipendijama u Berlinu i drugim njemačkim gradovima. Svetla Marinova obavljuje monografije, studije i članke, prevodi stručnu literturu sa njemačkog na bugarski. Među njenim prevodima su i djela Sigmunda Freuda, Ulricha Becka, Waltera Benjamina, Norberta Eliasa i Elisabeth Ströker.