Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Risikogesellschaft

Beck, Ulrich .

205 beck"Naše stoljeće nije baš oskudijevalo katastrofama: dva svjetska rata, Aušvic, Nagasaki, potom Harisburg, Bopal i Černobil. To nas prisiljava na oprezan odabir riječi i izoštrava pogled za istorijske posebnosti. Bol, nevolja, nasilje, koje je čovjek nanio drugom čovjeku  dosada je poznavala samo kategorija „drugoga” − Jevreja, crnačkog stanovništva, žena, azilanata, disidenata, komunista itd."

Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne [Društvo rizika. Put u drugu modernu] Ulricha Becka u bugarskom prevodu (probni odlomak) Svetle Marinove pod naslovom Рисковото общество. По пътя към една друга модерност objavljen je kod izdavača Critique & Humanism – KX iz Sofije.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d