Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Boriçi, Elda

borici eldaElda Borići je rođena 1978. u Tirani, u Albaniji. Tu je studirala germanistiku. Godine 2009. završila je studij i stekla titulu magistra; od 2010. radi na svojoj disertaciji. Već je od 2000. zaposlena na Katedri za albanologiju i balkanologiju Nacionalne biblioteke u Tirani. Osim naučnih priloga objavljuje i prevode književnih i istorijskih tekstova sa njemačkog na albanski. Među njenim prevodima su i prevodi djela Katarine Haker, Fridriha Šilera, Mihaela Valnera, Konstantina Jirečeka, Joške Fišera, Gerda Languta, Hartmuta Milera.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d