Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Hacker, Katharina

.

hacker katharina by www.schwichow.de© www.schwichow.deKatarina Haker je rođena 1967. u Frankfurtu na Majni, gdje je i odrasla. U Frajburgu i Jerusalemu studirala je filozofiju, istoriju i hebrejistiku. Nekoliko godina radila je u Izraelu, a od 1996. kao autorka živi u Berlinu. Njen roman Die Habenichtse [Sirotinja] dobio je 2006. Njemačku književnu nagradu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d