Štampa

Muhamedagić, Sead

muhamedagic sevadSead Muhamedagić je rođen 1954. u Skokovima kraj Cazina (Bosna i Hercegovina), studirao je germanistiku i jugoslavistiku u Zagrebu, nakon čega stručno usavršavanje završava u Beču. Danas živi i radi kao slobodni književni prevodilac, publicista i pjesnik u Zagrebu i kao honorarni predavač na Pedagoškom fakultetu u Gracu. Kao prevodilac najviše se bavi novijom austrijskom književnošću (između ostalih, Šniclerom, Krausom, Hofmanstalom, Horvatom, Bernhardom, Kapaherom, Handkeom, Turinijem, Mitererom, Jelinekovom, Fianom, Švabom, Hočnigom i Vogrolijem). Godine 2001. dobio je Austrijsku državnu nagradu za književno prevođenje „Translatio“ (Klagenfurt), a 2011. Nagradu Iso Velikanović (Zagreb).