Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Petritsch, Wolfgang

.

petritsch wolfgang by ivana seperic katic© Ivana Šeperić KatićVolfgang Petrič, trenutni ambasador i stalni predstavnik Austrije u OECD-u u Parizu, od 1999. do 2002. je bio u svojstvu visokog povjerenika međunarodne zajednice civilni upravnik u Bosni i Hercegovini, a prije toga specijalni predstavnik EU-a na Kosovu i šef evropskog pregovaračkog tima u mirovnim pregovorima u Rambuljeu i Parizu. Autor je odnosno koautor više knjiga koje su prevedene na mnoge jezike kao i autor eseja objavljenih u izdanjima sa drugim autorima i u međunarodnim časopisima.

mrežna stranica

partneri u projektu

traduki partners 2014 d