Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Ramuz, Charles Ferdinand

.

ramuz charles-ferdinandŠarl Ferdinand Ramuz (1878. – 1947) je bio švajcarski pisac, pjesnik i esejist a smatra se najvažnijim predstavnikom švajcarske književnosti na francuskom jeziku. Š.F. Ramuz rođen je 24. septembra 1878. u  Kuliju pokraj Lozane. Nakon collège classique Ramuz je pohađao gimnaziju i 1896. upisao se na Filozofski fakultet u Lozani. Oko 1900. prvi put je boravio u Parizu kako bi ondje nastavio studij. 1904. se posve preselio u Pariz, da bi tu napisao doktorski rad o pjesniku Morisu de Gerenu. Od te ideje je ipak odustao i počeo se baviti poezijom. U Parizu je upoznao suprugu Sesil Selier. Imali su jednu kćer. Ramuz je 1914. napustio Pariz i sa porodicom se preselio u švajcarsku Lozanu. Objavio je mnogobrojna djela, koja su mnogostruko nagrađivana, između ostalih, 1936. sa Velikom nagradom  švajcarske fondacije Šiler. Umro je 1947. in Puliju (kanton Vad).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d