Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Omari, Donika

omari donikaDonika Omari rođena je 1936. u Tirani, gdje živi i danas. Studirala je albanski jezik i književnost i radi kao publicistkinja i prevodilac sa italijanskog i francuskog. Na albanski je prevela G. de Monpasana, M. Pagnola, F. Morijaka, G. de Nervala, N. Šarot, A. Malufa, U. Eka, N. Ginsburga, V. Brancatija i druge autore. Za prevod romana Ime ruže Umberta Eka 1997. dobila je međunarodnu nagradu za prevođenje italijanskog Ministarstva vanjskih poslova.

Osim toga, objavila je pored knjige Interrupted culture (Tirana 2010) mnogobrojne eseje i članke sa temama iz kulture i književnosti i uredila je antologije albanskih bajki i italijanske lirike 20.vijeka ...

Donika Omari vodi 1992. osnovano izdavačko preduzeće „Elena Gjika“, koje je 2008. u Italiji dobilo nagradu Fraternità – Città de Benevento.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d