Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Muschg, Adolf

.

muschg adolf by www.schwichow.de© www.schwichow.deAdolf Mušg rođen je 1934. u Colikonu (kanton Cirih). Studirao je germanistiku, anglistiku i filozofiju u Cirihu i  Kembridžu i doktorirao je 1959. kod Emila Štajgera. Od 1970. do 1999. ima profesuru za germanistiku u Cirihu. Godine 1994. Mušg je dobio Nagradu Bihner. Od 2003. do 2005. bio je predsjednik Akademije umjetnosti u Berlinu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d