Štampa

Maglajac, Mirsad

maglajac mirsad© Martin MaiMirsad Maglajac (rođ. 1969) djetinjstvo i školovanje proveo je u sjevernobosanskom gradiću Modriči. Najprije je studirao južnoslavenske jezike i književnost na Univerzitetu u Sarajevu i 1993. je kao ratni izbjeglica došao u Berlin. Zahvaljujući podršci Fondacije Džordža Sorosa studirao je sociologiju, političke nauke te srbistiku/kroatistiku na Humboltovom univerzitetu u Berlinu. Nakon sticanja zvanja magistara 1998. vratio se u Sarajevo kao koordinator na projektima jednog njemačkog projekta za razvoj. Svoj angažman u oblasti saradnje u razvoju nastavio je 2002. kao saradnik Njemačke ambasade u Beogradu. Od 2006. ponovno živi u Berlinu i radi za Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) d.o.o. Zajedno sa Zinke Tos preveo je roman Das Buch Adem Kahrimans geschrieben von Nedžad Ibrišimović, dem Bosnier (naslov originala na bosanskom: Knjiga Adema Kahrimanna napisana Nedžadom Ibrišimovićem Bosancem) bosanskog autora Nedžada Ibrišimovića te još nekoliko književnih i novinskih eseja za njemačke novine. Mirsad Maglajac dobio je od Fondacije Robert Boš stipendiju za Evropski prevodilački kolegijum  u Štrelenu za rad na prevodu romana Nikola Ljubića Meeresstille. Njegov bosanski prevod te knjige pod naslovom Bonaca je tuga objavljena je u maju 2012. kod sarajevskog izdavača Connectum.