Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Aly, Götz

.

goetz aly by katja lenz ddp images dapd© ddpimages/dapd/Katja LenzGec Ali je rođen 1947. u Hajdelbergu, pohađao je Njemačku novinarsku školu u Minhenu i studirao je istoriju i političke nauke u Berlinu. Doktorirao je i habilitirao na Institutu Oto Zur u Berlinu. Ali je objavio važne radove na temu socijalna politika i istorija nacionalsocijalizma. Bio je urednik u tazi i u Berliner Zeitung a danas radi kao slobodan autor. Od 2004. do 2006. Gec Ali bio je gostujući profesor za interdisciplinarno istraživanje holokausta na Institutu Fric Bauer u Frankfurtu na Majni, potom je pet godina bio član savjeta  Fondacije jevrejskog muzeja u Berlinu. U zimskom semestru 2012/13. u sklopu profesure Sir Peter Justinov, koju je preuzeo kao gostujući predavač, predavao je na Univerzitetu u Beču. Godine 2002. Gec Ali dobio je Nagradu Hajnrih Man, 2003. Nagradu Marion Samuel, 2007. Savezni krst za zasluge i 2012. Nagradu Ludvig Berne.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d