Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Zashev, Dimitar

zashev dimitarDimitar Zašev radi u Sofiji kao naučnik i prevodilac. Od 1967. do 1980. studirao je u Sofiji i Lajpcigu filozofiju, istoriju i društvene nauke. Danas predaje na više sofijskih fakulteta, i to filozofiju, studije o kulturi i estetiku. Član je Društva Hegel, Zimel i Šeling, Društva za analizu egzistencije iz Beča i nekoliko bugarskih filozofskih društava, a objavio je mnogobrojne naučne rasprave prije svega iz oblasti filozofije istorije. Dimitar Zašev preveo je na bugarski Hajdegera, Lukasa i Jaspersa.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d