Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

poezija

Štampa

Ябълката на Сезан

Osti, Josip.

234 ostiRiječ je o zbirci odabranih pjesama bosanskog pjesnika Josipa Ostija, koji već niz godina živi u Sloveniji i u međuvremenu piše i na slovenačkom jeziku. I dok se u pjesmama na „jeziku sjećanja“, kako zove svoj bosanski, često govori o doživljaju rata u Bosni i Hercegovini, ta je tema u pjesama na slovenačkom u drugom planu. U opisima prizora prirode Osti se bavi čovjekovom egzistencijom po sebi i slavi život koji je dragocjeniji zbog sveprisutne smrti.

Zbirka Ябълката на Сезан [Cézannova jabuka ] Josipa Ostija u bugarskom prevodu (probni odlomak) Ljudmile Mindove objavljena je kod izdavača Panorama iz Sofije.

Početak pjesničke biblioteke tradukita poezio

28_tradukitaU saradnji sa bečkim izdavačem Edition Korrespondenzen TRADUKI je 2010. započeo sa Bibliotekom poezije tradukitapoezio, u kojoj su predstavljeni značajni pjesnici iz Jugoistočne Evrope koji su prvi put prevedeni na njemački. Sve zbirke poezije iz te Biblioteke objavljene su dvojezično, prvorazredno prevedene i brižljivo uređene.