Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Osti, Josip

.

osti josipJosip Osti je rođen 1945. u Sarajevu, u tadašnjoj Jugoslaviji. U Sarajevu je studirao na Fakultetu za umjetnost tamošnjeg Univerziteta. Radio je kao lektor u jednoj izdavačkoj kući, bio je direktor „Dana poezije“ u Sarajevu i predsjednik „Ujedinjenih prevodilaca Bosne i Hercegovine“. Od kasnih osamdesetih živi kao slobodan pisac i prevodilac na slovenački jezik. Osim proze, eseja i kritika objavio je mnogobrojne pjesničke zbirke. Pjesme su mu prevedene na mnoge jezike. Josip Osti je 1994. dobio uglednu Nagradu Vilenica.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d