Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Mindova, Liudmila

mindova liudmilaLjudmila Mindova je rođena 1974. u gradu Ruse (Bugarska). Studirala je slavenske jezike u Sofiji, a 2006. je stekla zvanje doktora. Danas radi kao naučna saradnica na Institutu za balkanske studije i u Centru za trakologiju Bugarske akademije nauke. Ljudmila Mindova je objavila zbirku pjesama (Blus po nikoe vreme, izdavač  Siela, Sofija 2010) i jednu monografiju o hrvatskom barokom pjesniku Ivanu Gunduliću. Osim toga, sa srpskog, hrvatskog i slovenačkog prevela je mnoge knjige, između ostalih, djela Danila Kiša, Dubravke Ugrešić i Josipa Ostija.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d