Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Aescht, Georg

aescht georgGeorg Ešt je rođen 1953. u Cajdenu, Transilvaniji, Rumunija; nakon studija germanistike i anglistike na Univerzitetu u Klausenburgu/Cluju u istom transilvanijskom gradu radio je kao nastavnik u njemačkoj gimnaziji. Osim što je pisao književno-kritičke članke u njemačkim publikacijama prevodio je rumunske autore i sudjelovao u pisanju gimnazijskih udžbenika njemačke književnosti. Sa suprugom i kćerkom 1984. emigrirao je u Saveznu Republiku Njemačku. Nakon što je sedam godina radio kao korektor u štampariji, prešao je na mjesto urednika bonske Fondacije istočnonjemačkog savjeta kulture, gdje trenutno rediguje „kulturno-političku korespondenciju“. Osim što je djelovao kao feljtonista i publicista, sa rumunskog i francuskog na njemački je preveo Iona Agarbiceanua, Karmen Francescu Banciu, Filipa Floriana, Normana Manea, Gelua Nauma, Aleksandra Papiliana, Andreija Plesua, Mihaila Sebastiana i Aleksandra Vona, te je uredio mnoge publikacije.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d