Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Od socijalizma do Evropske unije

Roth, Klaus.

230 rothKlaus Roth, profesor etnologije/evropske etnologije u penziji, bavio se, između ostalog, istraživanjima u oblasti kulturalnog identiteta, vlastitom slikom o sebi i slikom o Evropi, koje postoje u jugoistočnoj Evropi kao i pitanjima EU-integracija u jugoistočnoj Evropi. Izbor iz tih eseja objavljen je u ovom izdanju na srpskom jeziku.

Izbor eseja Od socijalizma do Evropske unije Klausa Rotha u srpskom prevodu (probni odlomak) Aleksandre Kostić objavljen je kod izdavača Biblioteka XX. vek iz Beograda.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d