Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Roth, Klaus

.

roth klausKlaus Rot rođen je 1939. u Hamburgu. Bio je profesor na Institutu za etnologiju/ Evropska etnologija Univerziteta Ludvig Maksimilijan u Minhenu i gostujući profesor na Odsjeku za antropologiju Univerziteta Berkli. Za svoj naučni rad dobio je mnoge nagrade. U oblasti njegovog naučnog istraživanja spadaju popularna kultura, između ostalog, Jugoistočne Evrope, interkulturalna komunikacija, nacionalni identitet i odnos prema strancima, „zamišljanje Evrope“ u Jugoistočnoj Evropi, socijalistička svakodnevna kultura u zemljama u tranzitu i „evropeizacija odozdo“ u zemljama Jugoistočne Evrope.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d