Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Träume

Benjamin, Walter.

247 benjamin traeumeKnjiga Valtera Benjamina koja ga predstavlja i kao velikog sanjara i kao značajnog teoretičara sna. Ona otkriva dosad nepoznata područja njegovog rada, a koja su, ipak, imala ključno značenje za njegovo pisanje i razmišljanje. Prvi dio sadrži Benjaminove zabilješke o vlastitim snovima, a drugi dio sadrži njegova teorijska razmatranja o snovima, koja obuhvataju paletu od kratkih aforizama preko opširnih razmatranja literature o snovima i istorijskoj dimenziji snova do političke koncepcije „usnulog kolektiva“ i njegovog buđenja.

Knjiga Träume [Snovi] Valtera Benjamina u rumunskom prevodu (probni odlomak) Andreija Anastaseskua pod naslovom Vise objavljena je kod izdavača Editura ART iz Bukurešta.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d