Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Leica Format

Drndić, Daša.

233 drndic„Roman Leica Format Daše Drndić izazvao je veliku pažnju, a sama autorka karakteriše ga kao primjer postmodernog šizofreničnog pripovijedanja. Protagonistkinja izlomljenog identiteta iz hrvatske Rijeke kreće se kroz 20. vijek prepunog užasa. Podnaslov romana je „Fuga“, pa se tako autorka igra sa različitim značenjima te riječi: kontrapunktska muzička forma, psihijatrijski pojam koji označava gubitak pamćenja, ispunjavanje pukotina žbukom da se neka građevinska konstrukcija ne bi raspala. Sve to ima veze sa životnom pričom same autorke: Daša Drndić je Hrvatica, ali prije rata kao novinarka i književnica najveći dio vremena radila je u Beogradu.“ (rbb/Radio Kultur)

Roman Leica Format Daše Drndić u makedonskom prevodu (probni odlomak) Milana Banova pod naslovom Лајка формат objavljen je kod izdavača Goten iz Skopja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d