Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Banov, Milan

banov milanMilan Banov je rođen 1952. u Skopju, Makedoniji. Od 2007. je voditelj nacionalne i naučne biblioteke „Sv. Kliment Ohridski“ u Skopju. Tokom svoje novinarske karijere osnovao je dvije makedonske dnevne novine i mnogo je puta nagrađivan za svoj rad. Danas je kolumnista uglednih dnevnih novina „Dnevnik“ i „Nova Makedonija“. Banov je objavio tri sveza kolumni i eseja, a piše i scenarije. Na makedonski je preveo mnogobrojna djela na južnoslavenskim jezicima, između ostalih i djela Danila Kiša, Borislava Pekića, Milorada Pavića i Daše Drndić.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d