Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Schmitt, Oliver Jens

.

schmitt oliver by jutta benzenberg-tirana© jutta benzenbergOliver Jens Šmit je rođen 1973. u Bazelu. Doktorira filozofiju 2000. na minhenskom Univerzitetu. Nakon toga bio je član Švajcarskog instituta u Rimu i gostujući predavač na Univerzitetu u Minhenu. 2003. habilitirao je sa radom iz oblasti istorije Istočne i Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Minhenu. Od Švajcarskog nacionalnog fonda 2004/2005. dobio je mogućnost vođenja naučne katedre na Univerzitetu u Bernu; od marta 2005. profesor je za istočnoevropsku istoriju na bečkom Univerzitetu. Težišta njegovog naučno-istraživačkog rada su između ostalih, „Nacionalizam odozdo“/ Ciljane skupine strategija etnizovanja i njihov odnos prema oblicima isforsirane promjene identiteta u 19. i ranom 20. vijeku; venecijanski kulturni prostor u Jugoistočnoj Evropi (oko 1000. – 1797); socio-kulturalno homogenizovanje i hibridizovanje u mediteranskom prostoru (kasni 15. vijek do 20. vijeka); istorijska istraživanja Albanije (uključujući i albanska naselja na Kosovu i u Makedoniji).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d