beletristika

Štampa

Скакулци и други драми

Srbljanović, Biljana.

243 srbljanovicZbirka dramskih komada koje je odabrala i za koje je predgovor napisala prevodilac Jelena Lužina obuhvata pet dramskih komada srpske dramatuškinje Biljane Srbljanović.

„Srbljanović je u riječi pretočila hladnoću svijeta koji je okružuje, njen pogled na sadašnjost nipošto nije blagonaklon. Mišljenja je da su društvo i politika njene zemlje potpuni promašaj. No Srbljanović nikada ne gubi lakoću izraza; njenom teatru živost daje balans između skurilnosti i tragike.“ (Laura Hamdorf u Špigl onlajn)

Odabrani dramski tekstovi Скакулци и други драми [Skakavci i druge drame] sa dramskim komadima Biljane Srbljanović u makedonskom prevodu (probni odlomak) Jelene Lužine objavljeni su kod izdavača Blesok iz Skopja.