Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Verteidigung der Demokratie

Kelsen, Hans.

250 kelsen obranaOva zbirka eseja, koju su uredili Matias Jestedt i Oliver Lepsius, sadrži reprezentativni odabir Kelzenovih najvažnijih teoretskih rasprava o demokratiji. Zbirka obuhvata rasprave nastale u periodu od 1920. do 1955. i to u pet različitih sistema: njemačko-austrijskom, Vajmarskoj Republici, nacionalsocijalizmu, u emigraciji i SAD-u.

Naslov Verteidigung der Demokratie. Aufsätze zur Demokratietheorie Hansa Kelzena u hrvatskom prevodu (probni odlomak) Kirila Miladinova pod naslovom Obrana demokracije. Rasprave o teoriji demokracije objavljen je kod izdavača Breza iz Zagreba.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d