Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Miladinov, Kiril

miladinov kirilKiril Miladinov je rođen 1966. u Zagrebu gdje je studirao filozofiju i germanistiku. Od kasnih osamdesetih radi kao slobodni prevodilac, a najviše se bavi klasičnom njemačkom filozofijom i njenim nasljednicima. Do 2012. objavio je oko 40 prevoda, između ostalih i prevode Imanuela Kanta, J.G. Fihtea, F.V.J. Šelinga, G.V.F. Hegela, Arnolda Gelena, Ernsta Kasirera, Helmuta Plesnera, Martina Hajdegera, Hansa Kelzena, Hansa-Georga Gadamera, Georga Simela, Karla Manhajma, Donalda Dejvidsona, Ulriha Beka, Volfharta Panenberga, Johena Heriša, Jana Asmana i Niklasa Lumana.