Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Kelsen, Hans

.

kelsen hans© Paul BishopHans Kelzen je rođen 1881. u Pragu, odrastao u Beču, smatra se jednim od najznačajnih naučnika u oblasti prava u 20. vijeku. Studirao je pravo i nauku o državi na bečkom Univerzitetu, gdje je od 1919. do 1930. radio kao profesor. Nakon toga predavao je u Kelnu, od 1933. do 1940. u Ženevi, a od 1936. do 1952. u Pragu. Za vrijeme profesure u Beču radio je i kao sudija Ustavnog suda. Od 1945. do 1952. bio je profesor na Berkliju, Kaliforniji, gdje je 1973. umro. Hans Kelzen se bavio raznim oblastima pravnih nauka, posebno teorijom prava, sociologijom, naukom o državi i državnim pravom.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d