Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Turlupin

Perutz, Leo.

246 turlupinFrancuska 17. vijeka, doba kardinala Rišeljea. Očekuje se velika zavjera. No tada na scenu stupa majstor za perike, Turlupin, sanjar i luda. S vizijom da postane bretonski plemić u jednoj se pobuni suprotstavlja vikontu Sent Šeronu i ubija ga. Njegov velik plan je tako od samog početak osuđen na propast.

Roman Turlupin Lea Peruca u prevodu na bosanski jezik (probni odlomak) Vahidina Preljevića pod naslovom Turlupin objavljen je kod izdavača Vrijeme iz Zenice.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d