Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Preljević, Vahidin

preljevic vahidinVahidin Preljević je rođen 1975. u Brčkom (Bosni i Hercegovini); od 1995. do 1996. studirao je germanistiku, nauke o medijima i italijanistiku u Haleu, a od 1996. do 1999. germanistiku na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Ondje je po završetku studija počeo raditi kao naučni saradnik za njemačku književnost. Potom su uslijedili istraživački boravci u Beču i Manhajmu te dodiplomski studij književnosti i germanistike. Zvanje doktora književnosti stekao je 2008. Od 2009. vodi Katedru za germanistiku na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Osim naučnim radom Vahidin Preljević bavi se pisanjem eseja i prevođenjem. Preveo je brojne naučne članke i književne tekstove, između ostalih i roman Turlupin Lea Peruca.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d