Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

poezija

Štampa

Cipele za Mona Lizu

Trumić, Marina.

226 Trumic cipeleZbirka pripovjedaka objavljena 2010. u Sarajevu smatra se „summa poeticae“ Marine Trumić. U njoj su izabrane pjesme, objavljene nekim drugim prilikama, a samo godinu dana nakon objavljivanja autorka je 21. februara 2011. iznenada preminula u svojoj kući u Sarajevu.

Zbirka Cipele za Mona Lizu Marine Trumić u bugarskom prevodu (probni odlomak) Rusanke Liapove pod naslovom Обувки за Мона Лиза objavljena je kod izdavača Sonm Publishers iz Sofije.

Početak pjesničke biblioteke tradukita poezio

28_tradukitaU saradnji sa bečkim izdavačem Edition Korrespondenzen TRADUKI je 2010. započeo sa Bibliotekom poezije tradukitapoezio, u kojoj su predstavljeni značajni pjesnici iz Jugoistočne Evrope koji su prvi put prevedeni na njemački. Sve zbirke poezije iz te Biblioteke objavljene su dvojezično, prvorazredno prevedene i brižljivo uređene.