Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Trumić, Marina

.

trumic marina© pen bihMarina Trumić je rođena 1939. u Beogradu. Veliki dio života, svoje spisateljske kao i prevodilačke karijere provela je u Sarajevu, gdje je pohađala školu, studirala slavistiku i radila kao novinarka i urednica za štampane medije i radio. Marina Trumić pisala je romane, pripovijetke, eseje, putopisne reportaže i pjesme. Prevela je mnogobrojne knjige sa poljskog jezika. Preminula je u svojoj kući u Sarajevu 21.2.2011.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d