Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

poezija

Štampa

Nešto nije u redu?

Gromača, Tatjana.

229 gromaca nestoSa ovom zbirkom pjesama Tatjana Gromača je 2000. godine postigla književni proboj. Otada je smatraju jednom od najznačajnijih hrvatskih pjesnikinja sadašnjice. Njene pjesme govore o gradskoj periferiji kao mjestu gdje živi stanovništvo slabijeg socijalnog statusa, gdje žive odbačeni, poremećeni i opasni ljudi.

Zbirka Nešto nije u redu? Tatjane Gromače u makedonskom prevodu (probni odlomak) Nikole Madžirova s naslovom Нешто не е во ред? objavljena je kod izdavača Antolog iz Skopja.

Početak pjesničke biblioteke tradukita poezio

28_tradukitaU saradnji sa bečkim izdavačem Edition Korrespondenzen TRADUKI je 2010. započeo sa Bibliotekom poezije tradukitapoezio, u kojoj su predstavljeni značajni pjesnici iz Jugoistočne Evrope koji su prvi put prevedeni na njemački. Sve zbirke poezije iz te Biblioteke objavljene su dvojezično, prvorazredno prevedene i brižljivo uređene.