Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Maier, Andreas

.

maier schmitt by dontworry© dontworryAndreas Majer je rođen 1967. u Bad Nauhajmu u pokrajini Hesen. Studirao je klasičnu filologiju, germanistiku i filozofiju u Frankfurtu na Majni i doktor je filozofije u oblasti germanistike. Živio je naizmjenično u Veterau i južnom Tirolu. Andreas Majer stanuje u Frankfurtu na Majni.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d