Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

poezija

Štampa

Ein Buch, ein Meer

Leka, Arian.

222 leka ein buchPjevni ton poezije Ariana Leke preveden je već na mnoge jezike. Ručno štamparska edicija Tanhojzer u svojoj bibliofilskoj biblioteci RanitzDrucke izdala je dvojezičnu zbirku izabranih pjesama sa četiri drvoreza Kristiana Tanhojzera.

Izabrane pjesme Ein Buch, ein Meer Ariana Leke su u njemačkom prevodu (probni odlomak) Lindite Arapi i Lorene Šilok objavljene u biblioteci izdavača Edition Tanhojzer iz Otenshajma.

Početak pjesničke biblioteke tradukita poezio

28_tradukitaU saradnji sa bečkim izdavačem Edition Korrespondenzen TRADUKI je 2010. započeo sa Bibliotekom poezije tradukitapoezio, u kojoj su predstavljeni značajni pjesnici iz Jugoistočne Evrope koji su prvi put prevedeni na njemački. Sve zbirke poezije iz te Biblioteke objavljene su dvojezično, prvorazredno prevedene i brižljivo uređene.