Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Schillock, Loreta

schillock loretaLoreta Šilrok je rođena 1974. u Beratu u Albaniji. Nakon studija anglistike u Čikagu, radila je kao nastavnica. Od 2001. živi blizu Štutgarta i bavi se književnim prevođenjem. Između ostalih, na albanski je prevela i djela Hajnriha Hajnea. U avgustu 2012. u ediciji Tanhojzer objavljena je zbirka pjesama Ein Buch Ein Meer [Jedna knjiga. Jedno more] albanskog spisatelja Ariana Leke, u kojoj je na njemački preveden jedan dio njenih pjesama. U okviru projekta „Literatur in Flux“, evropske mreže književnih centara HALMA, takođe je prevela jedan Lekin tekst. Njeni prevodi su objavljivani i u evropskim novinama za kulturu Lettre International. Prvi roman koji je prevela na njemački bio je roman Onufri Ksevaira Lešija. Trenutno studira germanistiku i lingvistiku u Hajdelbergu i Štutgartu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d