Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Stefanov, Danail

stefanov danailDanail Stefanov rođen je 1986. u Sofiji i studirao je slovenske jezike s težištem na srpskom i hrvatskom jeziku te slovenistiku na sofijskom univerzitetu "Sv. Kliment Ohridski". Prevodio je tekstove za časopise i antologije. 2010. sa svojim se prijevodom prijavio na prevodilački konkurs sofijskog univerziteta i njegov je prijevod objavljen. Roman Kad umrem da se smijem Fadile Nure Haver, koji je preveo zajedno sa Simeonom Stefanovim, njegov je prvi veliki prevodilački projekt.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d