Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Stefanov, Simeon

stefanov simeonSimeon Stefanov rođen je 1986. u Sofiji i studirao je slovenske jezike s težištem na srpskom i hrvatskom te slovenistiku na Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“, takođe u  Sofiji. Iza sebe već ima nekoliko manjih prijevoda za časopise i prevodilačke konkurse; roman Kad umrem da se smijem Fadile Nure Haver, koji je preveo zajedno s Danailom Stefanovim, njegov je prvi veći prevodilački projekt.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d