Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

za djecu i mlade

Štampa

Miloš, Damir

.

milos damirDamir Miloš je rođen 1954. u Opatiji, Hrvatskoj. U Zagrebu je studirao fonetiku. Najprije je radio na Poliklinici SUVAG, a potom kao asistent na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Damir Miloš danas živi i radi u Vodicama kao pisac i profesionalni jedriličar. Pored toga, u statusu slobodnog saradnika predaje filozofiju umjetnosti na Umjetničkoj akademiji u Rijeci. Osim nekoliko romana za odrasle i mlade, teoretskih i esejističkih djela i drama napisao je priručnike o jedrenju.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d