Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Theorie der Unbildung

Liessmann, Konrad Paul.

216 liessmann theorieŠto zna društvo znanja? Tko postaje milioner? Zar zaista onaj ko najviše zna? Znanje i obrazovanje, tako se govori, najvažniji su resursi Evrope siromašne resursima. Rasprave o slabom kvalitetu škola i uslovima studiranja – natuknica Pisa! – ipak su na naslovnim stranicama svih novina. U ovoj nadasve aktuelnoj knjizi bečki filozof Konrad Paul Liessmann mnoge stvari koje se smatraju plodom društva znanja raskrinkava kao običnu retoriku: i otkriva da je manje riječ o ideji obrazovanja, a više o velikim političkim i ekonomskim interesima. Nadasve zanimljivo polemičko štivo koje se suprotstavlja zloduhu našeg doba.

 Theorie der Unbildung (naslov hrvatskog prijevoda: Teorija neobrazovanosti) Konrada Paula Liessmanna u makedonskom prijevodu (probni ulomak) Bisere Anastasove s naslovom Теорија на необразованието objavljen je kod izdavača Templum iz Skopja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d