Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Religion nach der Aufklärung

Lübbe, Hermann.

215 luebbe religion„Valja reći da je to jedna od rijetko važnih filozofskih knjiga posljednjih godina. [...] Ona uvelike nadilazi religioznu temu: filozofska je to analiza naše suvremene kulture i duhovne situacije ovog doba. Knjiga se nakon uspješnog prosvjetiteljstva nastavlja na njegovu baštinu: odlučno – i ugodno nepolemički – suprotstavlja se postmoderni i kritičkim mitovima polovičnog i još nedovršenog prosvjetiteljstva. Prosvjetiteljstvo je nešto što treba sačuvati. Nameće se tako pitanje zašto i nakon prosvjetiteljstva, nasuprot svim prognozama, religija ne nestaje. Ova knjiga želi prikazati i shvatiti uvjete u kojima je religija potrebna, a koji se odupiru prosvjetiteljskom napretku [...] Ovu knjigu trebali bi pročitati svi povjesničari koji se intenzivno bave europskom poviješću posljednja dva stoljeća. Ova knjiga krči putove u gustišu i otvara sasvim nove perspektive.“ (Thomas Nipperdey u Historische Zeitschrift)

Knjiga Religion nach der Aufklärung  Hermanna Lübbea ju srpskom prijevodu (Probni ulomak)  Slobodana Damnjanovića s naslovom Religija posle prosvetiteljstva objavljena je kod izdavača Albatros Plus iz Beograda.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d